Συμπληρώστε τα κενά με το σωστό επίθετο ή ουσιαστικό

Gap-fill exercise

Fill in all the gaps, then press "Check" to check your answers. Use the "Hint" button to get a free letter if an answer is giving you trouble. You can also click on the "[?]" button to get a clue. Note that you will lose points if you ask for hints or clues!
(ανακριβής, σαφής, ασυνεπής, υγεία, ασθένεια, ασφαλής, ιερέας, τομέας, συγγενής, ομογενής, τριμελής)

1. Δεν καταλάβαμε τίποτα γιατί δεν είχαμε οδηγίες.
2. Θα καταστρέψεις σου με όλες αυτές τις σαχλαμάρες που κάνεις.
3. Μη φοβάσαι, έχω κρύψει τα κοσμήματα σε μέρος.
4. Είναι ένας μεγάλος επιστήμονας, κορυφή στον του.
5. Δεν κρατά ποτέ τον λόγο του. Είναι .
6. Στην Αρχαία Αίγυπτο και στην Αρχαία Ελλάδα είχαν μεγάλη δύναμη.
7. Δεν βρέθηκε ακόμα το φάρμακο γι αυτήν .
8. Μια επιτροπή επισκέφτηκε τον Υπουργό Παιδείας.
9. Κάλεσαν μόνο τους στενούς στο γάμο του.
10. Στο δεύτερο συνέδριο για την ελληνική γλώσσα που έγινε στη Θεσσαλονίκη πήραν μέρος από την Αυστραλία, τις Η.Π.Α. και τον Καναδά.
11. Μην τον πιστεύετε κύριε αστυνόμε. Αυτά που λέει δεν είναι αλήθεια. Είναι όλα .