Συμπληρώστε τα κενά με την Παθητική Μετοχή των ρημάτων

Gap-fill exercise

Fill in all the gaps, then press "Check" to check your answers. Use the "Hint" button to get a free letter if an answer is giving you trouble. You can also click on the "[?]" button to get a clue. Note that you will lose points if you ask for hints or clues!
1. Το κείμενο δεν ήταν καλά (μεταφράζομαι).
2. Τα παιδιά περίμεναν στην πόρτα (ντύνομαι) και (χτενίζομαι).
3. Δεν θέλω να έρθω μαζί σας. Είμαι (λούζομαι) και φοβάμαι μην κρυώσω.
4. Οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού και του νερού δεν ήταν (πληρώνομαι).
5. Λυπάμαι, οι θέσεις είναι (συμπληρώνομαι). Πρέπει να περιμένετε το επόμενο λεωφορείο.
6. Το σπίτι ήταν καθαρό, (σκουπίζομαι), και όλα τα έπιπλα (ξεσκονίζομαι).
7. Η Ύδρα είναι (χτίζομαι) πάνω σε βράχους.
8. Το σπίτι ήταν (κλειδώνομαι) και δεν μπορούσαμε να μπούμε.
9. Τα κορδόνια των παπουτσιών σου είναι (λύνομαι). Πρόσεξε μην πέσεις.
10. Και ποιος σε κρατάει; Ο δρόμος είναι ανοιχτός και τα σκυλιά (δένομαι).
11. Ο Θανάσης ήταν (κουράζομαι) και πήγε να κοιμηθεί.
12. Αυτό είναι το (αγαπιέμαι) μου τραγούδι.